Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· III KONGRES (2023)

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ KONGRESU 108


W dniach 27 i 28 kwietnia br. w Krotoszynie i w Kaliszu (Diecezja Kaliska) odbyła się III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Wydarzenie zainaugurowało tegoroczne ogólnopolskie obchody Dni Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, które odbyły się w sobotę 29 kwietnia w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

90 lat temu, 21 marca 1933 r., Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego w Dachau (z niem. Konzentrationslager Dachau). Od 1938 r. KL Dachau pełnił funkcję swego rodzaju „ośrodka szkoleniowego”, ale nade wszystko był to „wzorzec" dla zarządców i wachmanów innych późniejszych hitlerowskich obozów śmierci. Przeprowadzano tam również zbrodnicze pseudomedyczne eksperymenty na więźniach. Przez KL Dachau przeszło łącznie ponad 200 tys. osób, z czego 1/3 to Polacy. Zmarło ponad 41 tys.

Polscy duchowni, zarówno według Niemców jak i Sowietów, byli grupą szczególnie niebezpieczną. Wynikało to z ich wiedzy o bardzo dobrze zorganizowanej pracy duszpasterskiej i społecznej Kościoła w Polsce. Kapłani byli wsparciem i ostoją polskości, co skutecznie uniemożliwiało planowe wyniszczanie narodu. Duchowni stali się głównym celem niemieckiej akcji „Tannenberg”, która miała na celu bezwzględną eliminację elit przywódczych i moralnych Rzeczypospolitej. Szacuje się, że w latach 1939–1945 z rąk Niemców jak i Sowietów śmierć poniosło blisko 3 tys. polskich duchownych, czyli około 20% stanu przedwojennego.


KL DACHAU DLA POLSKICH KSIĘŻY ZNACZY MNIEJ WIĘCEJ TYLE SAMO, ILE KATYŃ DLA POLSKICH OFICERÓW CZY AUSCHWITZ DLA POLSKICH ŻYDÓW.


W Dachau, które stało się głównym, choć nie jedynym miejscem zagłady polskiego duchowieństwa, od końca 1940 r. prześladowano i mordowano duchownych wszystkich wyznań, z całej Europy. Polscy księża stanowili wśród nich grupę nie tylko najliczniejszą, lecz także poddawaną najbardziej okrutnym represjom. Przebywało tam łącznie 1 780 księży, zakonników i kleryków z terenu całej Polski.

Ocalało 800… cudem. 22 kwietnia 1945 r. uroczystym ślubowaniem oddali oni siebie i pozostałych współwięźniów w opiekę Świętemu Józefowi i tydzień później - 29 kwietnia - zostali ocaleni z obozowej niewoli przez niewielki oddział patrolowy armii amerykańskiej. Stało się to niespodziewanie, na dwie godziny przed likwidacją obozu i na kilkanaście godzin przed atakiem na KL Dachau planowanym przez dowództwo amerykańskie. Fakt wcześniejszego wyzwolenia obozu uznany został przez więźniów za szczególną łaskę otrzymaną od Pana Boga za przyczyną Świętego Józefa.

Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju polscy księża i zakonnicy wypełnili swoje obozowe ślubowanie i corocznie pielgrzymowali w dniu 29 kwietnia do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu z dziękczynieniem. W 1970 r., w 25. rocznicę wyzwolenia obozu, ufundowali w podziemiach kaliskiego Sanktuarium Patrona Kościoła Powszechnego, Kaplicę Wdzięczności i Męczeństwa oraz utworzyli Muzeum i Archiwum, w których zgromadzone zostały dokumenty i przedmioty z lat ich obozowej gehenny. Od 2005 r., decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w miejsce pielgrzymek byłych więźniów KL Dachau, w Kaliszu odbywają się ogólnopolskie obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.


Tegoroczne uroczystości 29 kwietnia poprzedziła dwudniowa III. edycja Kongresu 108 Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej, po raz pierwszy organizowanego w Diecezji Kaliskiej, po Gdańsku i Fromborku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Biskup Kaliski Damian Bryl, który udzielił uczestnikom pasterskiego błogosławieństwa, a także ks. Dariusz Wilk CSMA, Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Pan dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL pełniący służbę Ministra Edukacji i Nauki.

Inauguracja obrad odbyła się w Krotoszynie, miejscu urodzenia bł. Biskupa Michała Kozala, aby w kontekście 80. rocznicy męczeńskiej śmierci najmłodszego Biskupa II Rzeczypospolitej, w sposób szczególny uhonorować i przybliżyć duchowość autentycznego przywódcy polskiego duchowieństwa w KL Dachau. 26 stycznia 1943 r. Ordynariusz Diecezji Włocławskiej został zabity przez Niemców zastrzykiem z fenolu.

Podczas, dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty oraz 14 paneli tematycznych, których tytuły były myślami Błogosławionych Męczenników. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

Udział w Kongresie 108 był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia FORMULARZA REJESTRACJI oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od III. edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą wspierać Kongres 108 za pośrednictwem platformy społecznościowej PATRONITE.


DO ZOBACZENIA NA IV. EDYCJI KONGRESU 108,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ 16 i 17 LISTOPADA 2023 R.
W PŁOCKU.