Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· BISKUPI

ZMIEŃ JĘZYK

   
 
   
KS. BP LEON WETMAŃSKI

Biskup pomocniczy diecezji płockiej,
bardzo żarliwy pasterz, człowiek głębokiej wiary, oddany najbardziej potrzebującym. 

Aresztowano go razem z ks. Abp. Antonim Julianem Nowowiejskim, a potem osadzono w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zakończył życie w wyniku udręk obozowych i chorób.

Był żywym przykładem dla kapłanów, jak przyjmować cierpienia i śmierć w duchu miłości Pana Boga i Kościoła. W testamencie z 14 kwietnia 1932 r. zapisał:

Jeślibyś, Boże Miłosierny i Dobry, dał mi łaskę, którą nazywają śmiercią męczeńską, przyjmij ją głównie za grzechy moje i za tych, którzy by mi ją zadawali, aby i oni Ciebie, Boże Dobry i Miłosierny, całym sercem kochali.