Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· BISKUPI

ZMIEŃ JĘZYK

         KS. BP WŁADYSŁAW GORAL 


Biskup pomocniczy diecezji lubelskiej.

Człowiek ascezy i głębokiej pobożności, nazywany "aniołem pokoju i dobroci".

 

Pasterz o niezwykle oddany Kościołowi, człowiek ascezy i głębokiej pobożności, nazywany niekiedy "aniołem pokoju i dobroci".

Aresztowany przez policję polityczną w listopadzie 1939 r. i skazany na karę śmierci, którą zamieniono po interwencjach Stolicy Apostolskiej na dożywocie. Wobec cierpień mówił do kapłanów: Wielkie cele i głębokie zmiany w świecie wymagają wielkich ofiar.

Po przewiezieniu go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, został umieszczony w specjalnym bunkrze, w całkowitej izolacji od innych więźniów.

Wyniszczony przez maltretowanie i choroby zakończył życie w kwietniu 1945 r., na krótko przed wyzwoleniem obozu.