Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

BR. MARCIN OPRZĄDEK

Brat zakonny z klasztoru we Włocławku, wierny regule zakonnej, rozmodlony i bardzo uczynny dla ludzi.

 

 

Brat zakonny z klasztoru we Włocławku, wierny regule zakonnej, rozmodlony i bardzo uczynny dla ludzi.

Po aresztowaniu w 1940 r. wkrótce przewieziono go do obozu w Dachau.Przydzielony został do tzw. transportu inwalidów a następnie wywieziony z obozu 18 maja 1942 roku na zagazowanie do Hartheim k. Linzu. "W obozie do końca był człowiekiem modlącym się, ufającym w Bożą Opatrzność". (Wincenty Kula)