Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

KS. ANTONI ZAWISTOWSKI

Profesor teologii w Seminarium Duchownym w Lublinie,

żarliwy duszpasterz, ceniony spowiednik i kaznodzieja. 

 

 

Po aresztowaniu w listopadzie 1939 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Chociaż sam bardzo cierpiał, starał się zawsze nieść duchową pomoc współwięźniom.

W homiliach obozowych mówił do kapłanów: "Jesteśmy tu za wiarę, Kościół i ojczyznę; za tę sprawę świadomie oddajemy życie".
Zmarł w obozie w Dachau 4 czerwca 1942 r. z wycieńczenia i ciągłego maltretowania przez strażników.