Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

KS. MARIAN GÓRECKI

Charyzmatyczny duszpasterz Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, szczególnie oddany młodzieży.

.

Aresztowany już w dniu wybuchu wojny 1 września 1939 r., następnie deportowany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie (Sztutowo).

Po siedmiu miesiącach upokorzeń i tortur, rozstrzelany w Wielki Piątek, 22 marca 1940 r. razem z ks. Bronisławem Komorowskim.

Przed śmiercią wypowiedział słowa przebaczenia wobec prześladowców.