Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

KS. MARIAN SKRZYPCZAK

Wikariusz parafii Płonkowo.

 

Po wybuchu wojny, świadomy niebezpieczeństwa, pozostał w parafii, by nieść posługę duszpasterską.

Został zamordowany 5 października 1939 r. w Płonkowie przez bojówki młodzieży hitlerowskiej.

Padając pod kościołem po strzałach z pistoletów, wołał: "Jezu, zlituj się! Przebacz im!"