Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

KS. ROMAN ARCHUTOWSKI

Rektor Seminarium Duchownego w Warszawie w czasie wojny. Niezwykły pedagog, człowiek wielkiego autorytetu i prawości.

.

 

Taki pozostał w chwilach uwięzienia, cierpień i tortur w obozie koncentracyjnym na Majdanku. Po ośmiu miesiącach od aresztowania zmarł w Niedzielę Palmową  18 kwietnia 1943 r. w następstwie maltretowania, głodu i chorób.

Cierpienia go nie załamały; w każdej sytuacji starał się je łączyć z Ofiarą Chrystusa.