Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

O. ANICET KOPLIŃSKI

Kapłan zakonny z klasztoru w Warszawie, apostoł miłosierdzia na terenie stolicy. Już za życia otaczała go sława świętości.

 

 

Aresztowany w 1941, nie ratował się pochodzeniem niemieckim.

Wraz ze współbraćmi z Zakonu został przewieziony do obozu zagłady w Oświęcimiu. Swe cierpienia chciał zawsze wtopić w modlitwę i w naśladowanie Mistrza z Nazaretu.

Często mówił do współbraci więźniów: "Musimy do końca wypić ten kielich goryczy". Poniósł śmierć w komorze gazowej w obozie 16 października 1941 r.