Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

O. NARCYZ TURCHAN

Gwardian klasztoru we Włocławku.

.

 

W jego posłudze jako przełożonego, kaznodziei, spowiednika, katechety zawsze odbijała się wielka gorliwość zakonna.

Po aresztowaniu osadzono go w Dachau. W czasie prześladowania, dotkliwych cierpień modlił się, aby mógł przyjąć krzyż jako naśladowanie Chrystusa, by "krzyż przekształcił go w Chrystusa".

Zmarł w wyniku maltretowania i chorób 19 marca 1942 r., w dniu św. Józefa, którego był wielkim czcicielem.