Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

S. ALICJA MARIA JADWIGA KOTOWSKA

Zakonnica Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, przez wiele lat była dyrektorką szkoły w Wejherowie.

 

 

 

Będąc studentką medycyny wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. Wzięła udział jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża w I wojnie światowej w szpitalach przyfrontowych.  Za niesienie pomocy na froncie została odznaczona krzyżem Polonia Restituta.

Ukończyła studia na Wydziale Matematyczno--Przyrodniczym jako mgr biologii. Jako profeska ukończyła jeszcze studia chemiczne.

Wojna zastała ją jako dyrektorkę szkoły i przełożoną domu w Wejherowie. Ostrzeżona o aresztowaniu oświadczyła, że nie może pozostawić sióstr bez opieki.

Zamordowana 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy.

Papież Pius XII do przełożonych zgromadzenia o s. Alicji: "Macie męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za wiarę, za Kościół, za Chrystusa Pana?".