Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· 108 BŁOGOSŁAWIONYCH

         

STANISŁAW STAROWIEYSKI

Ojciec rodziny, utalentowany administrator, apostoł laikatu, prezes Akcji Katolickiej w Diecezji Lubelskiej.

 

 

Za działalność aresztowany w kwietniu 1940 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Doprowadził tam do nawrócenia m.in. znanego, wojującego ateistę, Adama Sarbinowskiego. Zakończył życie w obozie 13 kwietnia 1941 r. w noc Zmartwychwstania Pańskiego.

Mówili o nim współwięźniowie: "Był apostołem i w obozie. Iluż ludziom ułatwił spowiedź św. i był nie tylko ośrodkiem pomocy duchowej, ale też organizował pomoc materialną, wielkodusznie dzieląc się z bardziej potrzebującymi, nie bacząc, że go ktoś wykorzystuje" (ks. Dominik Maj).

"Nie mam najmniejszej wątpliwości, że był to bohater i święty" (kard. Adam Kozłowiecki).