Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· I KONGRES '19

Zmień język

· I KONGRES '19

Celem Kongresu 108 jest rozpowszechnienie duchowości 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II Wojny Światowej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999r. w Warszawie przez św. Jana Pawła II podczas Jego Podróży Apostolskiej do Polski oraz promocja działań na rzecz utrwalania pamięci narodowej.

Ze względu na fakt, iż w Archidiecezji Gdańskiej obchodzimy obecnie Jubileuszowy Rok Błogosławionych Męczenników okresu II Wojny Światowej, tematyka Kongresu będzie głównie koncentrowała się na przybliżeniu postaci i duchowości pięciu Błogosławionych Męczenników Gdańskich, a także tych duchownych, którzy oddali swoje życie za Boga i Ojczyznę do 1990 roku.

Organizatorami Kongresu 108 są Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Kongres 108 będzie ostatnim oficjalnym wydarzeniem związanym z obchodzoną w tym roku 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Warto mieć na uwadze, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowił Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dr Karola Nawrockiego Pełnomocnikiem do spraw organizacji obchodów 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Patronat Honorowy nad Kongresem 108 objął JE ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Archidiecezji Gdańskiej.

Kongres wraz z wydarzeniami około kongresowymi odbędzie się 11 i 12 grudnia br. w zarówno Kościele pw. Chrystusa Króla jak i pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku oraz w Muzeum II Wojny Światowej.

W trakcie dwóch dni Kongresu odbędzie się 15 debat panelowych, które zostaną nagrane do dalszego upowszechniania. Przewidywana liczba prelegentów i moderatorów wynosi 70 osób, które reprezentują różne środowiska i różne punkty widzenia.

Dodatkowymi wydarzeniami około kongresowymi, które również odbędą się w Muzeum II Wojny Światowej będą:

- w dniu 11 grudnia br. o godz. 20.00 zaduszki jazzowe pt. "Między nami - Movie", na których zostaną zaprezentowane przez Bester Quartet unikalne jazzowe interpretacje utworów muzycznych ze znanych filmów o tematyce wojennej,

- w dniu 12 grudnia br. o godz. 18.00 projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego "Modlitwa o Polskę - z ziemi podlaskiej". Film przedstawi losy przede wszystkim trzynastu mężczyzn, którzy 24 stycznia 1874 roku, broniąc w Pratulinie swojej unickiej świątyni, zostali zastrzeleni przez carskie wojsko. W 1996 roku owych trzynastu unitów zostało uznanych błogosławionymi przez św. Jana Pawła II.

Udział w Kongresie 108 jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymaga wypełnienia formularza rejestracji, jak i otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I edycji Kongresu 108 błogosławionych męczenników II Wojny Światowej.