Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       
 

dr inż. Kazimierz Janiak

pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej


Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1983 r. pracował jako asystent w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa, tej uczelni. Następnie od 1985 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Mechanicznym, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a później Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1992 r.

Od 1989 r. członek „Solidarności”, był Wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ” Solidarność. W latach 1997–2001 był posłem na Sejm RP III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.

Należał do liderów AWS min. pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Klubu Parlamentarnego AWS. Aktywnie podejmował działania na rzecz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz promocji Karty Praw Rodziny.

Od ponad 20 lat uczestniczy w działaniach na rzecz ruchu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Obecnie pełni funkcję Dyrektor Oddziału Gdańsk w spółce Totalizator Sportowy.