Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       


dr Rafał Łatka

historyk i politolog. Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce.

Pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)


Pełni funkcję Koordynatora Centralnego Projektu Badawczego IPN: ,,Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

Redaktor serii wydawniczych: „Kościół katolicki w dokumentach” i „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”, członek redakcji pism ,,Glaukopis” i ,,Myśl.PL”.

Autor, współautor, bądź redaktor 14 książek, m.in:

- Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019,

- Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980- 1989, Kraków 2016.