Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       dr Robert Zadura

historyk, specjalizuje się w historii Kościoła i dyplomacji, biografistyce oraz cyfrowej archiwizacji danych


Dr Robert Zadura jest historykiem, pracę magisterską poświęcił bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, a rozprawę doktorską biografii o. Józefa Marii Bocheńskiego obronionych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze to historia Kościoła i dyplomacji, biografistyka oraz cyfrowa archiwizacja danych. Opublikował 4 pozycje książkowe.

Pełnił funkcję konsula w Konsulacie Generalnym RP w Monachium.