Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       

Stanisław Kluza
 Jest twórcą nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Pełnił wiele ważnych funkcji rządowych. 

Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK.


Dr ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. (2016-17), główny ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-06).

Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994).

Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK. Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury.

Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej. Obecnie ma 47 lat.