Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       dr Tomasz Szturo

Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do spraw edukacji i kultury

 

 

Doktor nauk humanistycznych. Literaturoznawca, absolwent podyplomowych studiów historycznych i wiedzy o kulturze.

Animator kultury i wieloletni pedagog.

Admirator pisarstwa Zofii Kossak-Szczuckiej i myśli Jana Pawła II.