Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

        Ilona Gosiewska

jest pedagogiem i pełni od 10 lat funkcję
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen
. 


Współpracuje ze środowiskiem kombatantów, Polonią i Rodakami zza wschodniej granicy, młodzieżą, z organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2016) oraz Medalem Pro Patria (2019).
Do obu odznaczeń zgłoszona została przez środowiska kombatanckie.

Członek Rady Narodowego Instytutu Wolności, zgłoszona jako przedstawiciel środowisk pozarządowych.