Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       


Ireneusz Rogala

wspólnie z żoną inicjator, koordynator i niestrudzony promotor Różańca Rodziców – ruchu modlitwy obejmującej obecnie ponad 92 tys. osób z całej Polski i z całego świata.


58 lat, absolwent Politechniki Gdańskiej, na początku kariery zawodowej związany z techniką turbinową pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Następnie zajmował się automatyką przemysłową wprowadzając najnowsze rozwiązania do polskiego przemysłu. Od 2004 roku zajmował się w różnych wymiarach bezpieczeństwem technicznym i przemysłowym, tworzył lub współtworzył wiele inicjatyw w tym zakresie. Tworzył metodykę i prowadził analizy bezpieczeństwa oraz szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w technice i przemyśle.

W latach 2006 - 2017 redaktor kwartalnika technicznego Magazyn Ex poświęconego tematyce bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, procesowego i zarządzania bezpieczeństwem. Prelegent i uczestnik wielu konferencji tematycznych z tego zakresu krajowych i międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. rozwoju w jednej z firm energetycznych.

Od 1999 roku we wspólnocie Marana tha oraz w Gdańskim Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych (CIOS). Współorganizuje i prowadzi doroczne Konferencje na Uniwersytecie Gdańskim nt. zagrożeń rozwoju osobowości młodego człowieka na końcu XX i na początku XXI wieku.

W roku 2017 wspólnie z żoną odznaczony gdańską nagrodą Pro ecclesia et populo – za zasługi na rzecz Kościoła i narodu.

Prywatnie szczęśliwy ojciec syna i córki oraz dziadek. Zaangażowany w życie swojej wspólnoty parafialnej. Wśród zainteresowań wymienia religię, historię Kościoła, literaturę, poezję, muzykę klasyczną, kulturę bezpieczeństwa oraz oczywiście Różaniec i pszczelarstwo.