Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       Krzysztof Zuba

jest Sekretarzem Stanowym (Generalnym) Rycerzy Kolumba


Pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia "Katolickiej Telewizji Serbinów". Autor i trener warsztatów dla narzeczonych i małżonków, twórca filmów religijnych.

Pełnomocnik Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu.