Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

 

       

 
ks. dr hab. Dominik Zamiatała

Obecnie w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Badania: najnowsza historia polityczna, historia najnowsza Polski, historia życia zakonnego, Kościół katolicki i inne wyznania chrześcijańskie w państwach totalitarnych XX wieku

Urodził się 28 lutego 1967 w Legnicy. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 1994; dr nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła KUL, 1999; dr habilitowany - nauki humanistyczne, dyscyplina Historia -habilitacja 2010 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Praca zawodowa: Obecnie w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Badania: najnowsza historia polityczna; historia najnowsza Polski; historia życia zakonnego; Kościół katolicki i inne wyznania chrześcijańskie w państwach totalitarnych XX wieku.

Publikacje m. in. : Zamiatała D., Caritas. Działalność likwidacja organizacji 1945 – 1950, Lublin 2000, ss. 333. Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Kielce 2009, ss. 720. Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2012, ss.376. Zamiatała D., Zakony męskie a episkopat w Polsce w latach 1945-1989, Lublin 2009.