Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       

 ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski

Dyrektor Muzeum Pomnika Historii „Frombork-zespół katedralny” we Fromborku oraz Rektor Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP we Fromborku.

 

Urodzony w 1969 w Olsztynie, duchowny rzymskokatolicki.

Od roku 2009 pełni funkcję Dyrektora Muzeum Pomnika Historii „Frombork-zespół katedralny” we Fromborku, a od roku 2012 Rektora Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP we Fromborku - miejsca pochówku Kanonika Mikołaja Kopernika.

Specjalizuje się w historii Kościoła, ekumenizmie, historii sztuki i dziedzictwa kulturowego tradycji ewangelickiej i katolickiej Warmii i Mazur.