Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

Salezjanin, dr historii.

W latach 2003-2011 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II Wojny Światowej.

 

Pełni funkcję Dyrektora Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W latach 2003-2011 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II Wojny Światowej. 

Wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Członek Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej.

Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii.

Członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych.