Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       ks. prał. dr Sławomir Kęszka

Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Dębskiej – Wychowawczyni i Opiekunki


Kapłan Diecezji Kaliskiej. Absolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu (1998) oraz Wydziału Teologii UAM (2005).

Dyrektor Archiwum Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Wykładowca Historii Kościoła w WSD w Kaliszu. Proboszcz Parafii Zwiastowania NMP w Dębem.

Od 2013 r. współorganizator Uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego przy Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Od 2017 r. Delegat Biskupa Kaliskiego do spraw Podtrzymywania Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego.

Pomysłodawca audycji radiowych, konkursów i wystaw popularyzujących historię wśród dzieci i młodzieży (Ekspres Historyczny – Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, Poznaj przeszłość Diecezji Kaliskiej). Publikuje w Roczniku Kaliskim, Oknie Wiary i Opiekunie.

Autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów z historii Kościoła, m. in.:
- Życie i dzieło ks. prał. W. Blizińskiego 1870-1944 (2008),
- Dzieje parafii Narodzenia NMP w Chełmcach (2008),
- Fenomen działalności społecznej duchowieństwa polskiego. Na kanwie życia i pracy ks. prał. Wacława Blizińskiego 1900-1944 (2009),
- Dzieje parafii Wszystkich Świętych w Liskowie (2011),
- Diecezja Kaliska 1992-2012 (2012),
- Eucharystia w KL Dachau (2016),
- Diecezja Kaliska. Parafie – Kościoły – Kaplice. Przeszłość i teraźniejszość (2016),
- Bł. Franciszek Stryjas (2017).

Obecnie przygotowuje rozprawę poświęconą działalności Komitetu Księży Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau przy Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego w latach 1945-2005.