Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       

 

 

 

Maciej Jankiewicz

 


Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł Executive MBA. Ukończył studia trzeciego stopnia na Akademii Sztuki Wojennej.


Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Kapitałowych.


Pełnił funkcje kierownicze i nadzorcze w podmiotach gospodarczych, takich jak: Pocztowo-Bankowe PTE SA., Post Media Service Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna SA, WPH Sp. z o.o., Polskie Radio SA., Pocztylion-Arka PTE SA.


Interesuje się psychologią, zarządzaniem, kwestią otoczenia prawnego oraz instytucjonalnego biznesu, a także zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem. Wiedzę w tych obszarach pogłębiał na studiach, kursach i warsztatach.


Czynnie uprawia żeglarstwo. Jest kapitanem i instruktorem sportów wodnych.