Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

         


Marek Zuber

ekonomista i analityk rynków finansowychProwadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo- kapitałowego. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowca w Akademii Toyoty.

Jest wykładowcą na studiach MBA w Akademii WSB i w Akademii Leona Koźmińskiego.
Wykłada również na studiach podyplomowych na wspomnianych uczelniach oraz na SGH.

Zasiadał w wielu radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza

Od piętnastu lat prowadzi własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, inwestowania, składania finansowania do projektów biznesowych.

Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach.