Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

        Mariusz A. Roman

reprezentuje Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej


Gdynianin w drugim pokoleniu, politolog i ekonomista. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich. W latach 80-tych ub. wieku, był członkiem władz krajowych Federacji Młodzieży Walczącej. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pierwszy korespondent „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni.

W ostatniej dekadzie pracował jako menadżer, kreując wiele działań naprawczych i restrukturyzacyjnych w spółkach sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, budowlanego i spedycyjnego.

Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzono mu status działacza opozycji antykomunistycznej. Odznaczony m.in. za swoją opozycyjną działalność w PRL: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Pro Patria.