Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       


o. Tadeusz Popiela

jest Przeorem Klasztoru Ojców Karmelitów oraz Rektorem Kościoła pw. św. Katarzyny w Gdańsku


Lat 60, członek Zakonu Karmelitów. Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W Zakonie pełnił wiele funkcji, od wychowawcy kleryków, aż po urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Karmelitów.

Jest wicepostulatorem w procesie kanonizacji 108 męczenników II Wojny Światowej. Aktualnie pełni urząd Przeora Klasztoru Karmelitów w Gdańsku i Rektora kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.