Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

        Prof. dr hab. Mirosław Golon

jest Dyrektorem Oddziału IPN w Gdańsku


Urodzony w 1964 r. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu książek naukowych oraz artykułów popularnonaukowych.

Zainteresowania badawcze: relacje polsko-radzieckie w latach 1944-1956, historia Pomorza Nadwiślańskiego po 1945 roku, konspiracja niepodległościowa w latach 1944-1956 oraz mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku.