Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       
s. Natalia M. Roman

Córka Maryi Wspomożycielki
(Salezjanka)
    


Profesję zakonną złożyła w 2014 roku. Jest studentką historii i pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Pasję wychowawczą łączy z pracą naukową, którą poświęciła Poznańskiej Piątce.

W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła licencjat w Instytucie Historii KUL, pt. „Aresztowanie, uwięzienie i śmierć Poznańskiej Piątki (21 września 1940-24 sierpnia 1942)"Obecnie, w ramach pracy magisterskiej, przygotowuje pracę o Edwardzie Kaźmierskim, poszerzoną o naukową edycję źródeł. 

Przygotowała również nowe opracowanie „Wspomnień więziennych” Edwarda Klinika oraz „Korespondencji więziennej” Piątki, którą uzupełniła o ponad 60 dotąd nieznanych listów i grypsów. Dodatkowo uczestniczyła w pracach nad ponownym odszyfrowaniem „Dzienników” Edy.

Jest także autorką kilku innych tekstów naukowych oraz nowej edycji źródeł.