Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

       
Sławomir Cenckiewicz 

jest Dyrektorem w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

 

Urodzony w 1971 r. w Gdyni. Historyk i publicysta, wykładowca akademicki, profesor WSKSiM w Toruniu. Wieloletni pracownik IPN. Jest autorem około 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych.

W 2006 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, a następnie Pełnomocnika ds. organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

W 2016 r. powołany na stanowisko dyrektora CAW i Pełnomocnika MON ds. Reformy Archiwów Państwowych, następnie został Dyrektorem Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego.

W 2007 r. Prezydent RP przyznał mu Srebrny Krzyż Zasługi. W 2016 r. powołany na członka Kolegium IPN. Na pierwszym posiedzeniu 28 czerwca 2016 r. został wybrany na zastępcę przewodniczącego Kolegium IPN. Funkcję pełnił przez trzy kadencje, do 27 czerwca 2019 r.