Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· UCZESTNICY DEBAT

Zmień język

         Zofia Zańko


jest historykiem, była zaangażowana w druk i kolportaż prasy drugiego obiegu

 

Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985-1989 współredaktor podziemnego pisma „Antyk”. W latach 1991 - 1999 Sekretarz pisma społeczno-religijnego „Credo”.

Obecnie pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mieszka w Warszawie.