Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· I KONGRES (2019)

ZMIEŃ JĘZYK


Genezą Kongresu był fakt ogłoszenia w 2019 r. w Archidiecezji Gdańskiej Jubileuszowego Roku Błogosławionych Męczenników okresu II Wojny Światowej. Tematyka pierwszej edycji tego wydarzenia koncentrowała się głównie na przybliżeniu postaci i duchowości pięciu Błogosławionych Męczenników Gdańskich, a także tych duchownych, którzy oddali swoje życie za Boga i Ojczyznę do 1990 roku.

Organizatorami Kongresu 108 był Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej w Gdańsku (przy kluczowym wsparciu organizacyjnym PSWE), a także Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Kongres 108 był ostatnim oficjalnym wydarzeniem związanym z obchodzoną w 2019 roku 80 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Warto mieć na uwadze, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowił Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dr Karola Nawrockiego Pełnomocnikiem do spraw organizacji obchodów 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Patronat Honorowy nad Kongresem 108 objął JE ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Archidiecezji Gdańskiej.

Kongres wraz z wydarzeniami około kongresowymi odbył się 11 i 12 grudnia br. w zarówno Kościele pw. Chrystusa Króla jak i pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku oraz w Muzeum II Wojny Światowej.

W trakcie dwóch dni Kongresu odbyło się 15 debat panelowych, w których uczestniczyło ponad 70 prelegentów i moderatorów 70 osób, które reprezentowały różne środowiska i różne punkty widzenia.

Dodatkowymi wydarzeniami około kongresowymi, które również odbyły się w Muzeum II Wojny Światowej były:

- w dniu 11 grudnia br. o godz. 20.00 zaduszki jazzowe pt. "Między nami - Movie", na których zostały zaprezentowane przez Bester Quartet unikalne jazzowe interpretacje utworów muzycznych ze znanych filmów o tematyce wojennej,

- w dniu 12 grudnia br. o godz. 18.00  odbyła się projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego "Modlitwa o Polskę - z ziemi podlaskiej". Film przedstawia losy przede wszystkim trzynastu mężczyzn, którzy 24 stycznia 1874 roku, broniąc w Pratulinie swojej unickiej świątyni, zostali zastrzeleni przez carskie wojsko. W 1996 roku owych trzynastu unitów zostało uznanych błogosławionymi przez św. Jana Pawła II.

Udział w Kongresie 108 był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia formularza rejestracji, jak i otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.