Bóg z tymi, którzy Go miłują,

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Rz 8,28

· II KONGRES (2022)

ZMIEŃ JĘZYK


Zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki,
w ramach umowy
Nr MEiN/2022/DPI/3054


W dniach 14-15 grudnia 2022 r. odbył się Kongres 108 Błogosławionych męczenników II Wojny Światowej. Była to druga edycja wydarzenia, pierwsza miała miejsce w 2019 roku w Gdańsku. Tym razem prelegenci i goście spotkali się w historycznych budynkach we Zespołu Katedralnego we Fromborku.

Organizatorom zależy na utrwalaniu pamięci narodowej o ich chwalebnych postawach, a także w ramach solidarności międzypokoleniowej propagowanie ich historii szczególnie wśród młodego pokolenia. W trakcie dwóch dni odbyło się 14 debat panelowych z udziałem kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

Na zakończenie uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu muzycznego Andrzeja Rosiewicza oraz uczestniczyć w wizycie studyjnej śladami Mikołaja Kopernika.

Udział w Kongresie 108 był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia formularza rejestracji oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.